Kimlik Numarası Kontrol

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
18 yaşından küçük kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan kişi aşağıdaki hususlara izin vermiş sayılır.
• Kişisel bilgilerimin ve muhtaçlığımın/gelir durumumun tespiti için “Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi” üzerinden bilgi edinilmesine
• İkamet adresimde hane ziyareti ve sosyal inceleme yapılmasına; elde edilen bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi sürecinde kullanılmasına
• Düzenli bir yardım bağlanması halinde veya Genel Sağlık Sigortası gelir testi kapsamında periyodik kontroller amacıyla mevzuatta belirtilen sürelerde hane ziyareti ve sosyal incelemelerin yenilenmesine
• Çalışabilir durumda olduğumun tespiti halinde İŞKUR kaydımın yapılmasına
• 13 Eylül 2014 gün ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında verilerimin kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin veriyorum.