• 05.03.2021

İSTANBUL Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Anket Formu

Acil Durum Telefonları

Acil Durumlarda Arayabileceğiniz Telefonlar

Bilgi İçin

Tel. 0212 5980056

  • 155 Polis
  • 112 Ambulans
  • 110 İtfaiye