Hakkımızda

Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Gereğince 22 Ağustos 1988 tarihinde kurulmuştur. Vakfımız 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda öngörülen yardımlar, 5510 Sayılı Kanun’un öngördüğü Gelir Testi işlemi ve 2022 Sayılı Kanun Kapsamında engelli ve yaşlı aylıkları gibi Sosyal Yardım ve Sağlık(Gelir Testi) Hizmetlerini yerine getirmektedir.
Kapsam
* Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile,
* Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,
* Geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim ve Öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir.

Acil Durum Telefonları

Acil Durumlarda Arayabileceğiniz Telefonlar

Bilgi İçin

Tel. 0212 5980056

  • 155 Polis
  • 112 Ambulans
  • 110 İtfaiye