Başvuru için gereken evraklar

 • 18 yaş üstü kişiler için en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu
 • 18 yaş altı kişiler için aşağıda belirtilen çöz-ger raporu
 • Kimlik belgesi
 • Başvuruda bulunan kişi zihinsel engelli ise Vasi Kararı fotokopisi
 • Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde diğer evraklar

Başvuru şartları

 • Ssk, Bağkur, vb. Sosyal güvencesi olmayan ve engelli sağlık kurulu raporu bulunan kişiler başvuruda bulunabilir.

18 yaş altı kişiler için hangi çöz-ger raporu ile başvuru yapılabilir?

Özel gereksinimi vardır (ÖGV) raporları için başvuru alınmaz. Aşağıda belirtilen engelli sağlık kurulu raporları için başvuru alınır:

 • Hafif düzeyde ÖGV
 • Orta düzeyde ÖGV 
 • İleri düzeyde ÖGV 
 • Çok ileri düzeyde ÖGV 
 • Belirgin özel gereksinimi vardır(BÖGV) 
 • Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) 

Değerlendirme nasıl yapılıyor

 • Sosyal inceleme amacıyla resmi ikamet adresine gidilerek hane ziyareti yapılır.
 • Hanede ikamet eden tüm kişilerin ekonomik durumu incelenerek, aylık gelir, harcamalar, kira masrafı, gayrimenkul rayiç değerleri, araç kasko değerleri, vb. hanenin ekonomik durumunu yansıtan tüm bilgiler dikkate alınır.

Değerlendirme

 • Engelli aylığı başvurusunda ikamet edilen hane ekonomik durumu değerlendirilmektedir. Hane ekonomik durumunun belirlenen muhtaçlık sınırından düşük durumda olması halinde kişiye engelli aylığı bağlanmaktadır. 
 • Hane ekonomik durumu düşük olsa bile (Türk medeni kanunu kapsamında) kişinin nafaka alabileceği kişiler olması halinde aylık bağlanmaz.
 • Her başvuru için ayrı dosya oluşturulur ve her dosya ayrı olarak Vakıf Mütevelli heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Engelli aylığı ile yaşlı aylığının değerlendirilmesinde bir fark var mı?

 • Engelli aylığında tüm hane, yaşlı aylığında yalnızca kendisi ve eşinin ekonomik durumu dikkate alınır. Ancak her iki aylık türünde de Türk Medeni Kanunu kapsamında kişinin nafaka alabilecek yakınları olması durumunda aylık bağlanmaz.

E-devlet sistemi

 • Başvuru sonucu ve kabul olması halinde aylık ödeme miktarları www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak takip edilebilir.

PTT kart

 • Engelli ve yaşlı aylıkları PTT şubelerinden ödenir. Ayrıca PTT ATM’leri ile aylık ödemesini çekmek için PTT kart kullanılabilir. 

Ödeme tarihleri

 • Daha önce üç ayda bir toplu ödenmesine rağmen 2018’den itibaren her ay ödenmektedir.
 • Ödemeler kişinin doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde ve 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.
 • Ödeme tarihleri ayrıca e-devlet üzerinden de takip edilebilir. 

Bildirim yükümlülüğü

 • Adres değişikliği yapan ya da engel oranında değişiklik olan kişilerin bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. 

Hane ziyaretleri

 • Aylık bağlanmasından sonra periyodik sürelerde kişilerin adresine gidilerek sosyal inceleme yapılmaya devam eder. Aylık bağlandıkta sonra kişinin/hanenin ekonomik durumunun değişmesi halinde aylık durumu yeniden değerlendirmeye alınır.

2021 yılı aylık miktarları

Yaşlı aylığı 763,67TL
%40 %69 arası engelli aylığı 609,61TL
%70 ve üzeri engelli aylığı 914,41TL
Engelli yakını aylığı (18 yaş altı)   609,61TL

 

Elektrik yardımı

 • Aylık bağlanması halinde bir ay sonra sistem tarafından kişi adına elektrik tüketim yardımı eklenir. Kişi, PTT şubesinde elektrik faturasını öderken (hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenen)  tanımlanan miktarda her ay indirimden faydalanır.