Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Muhtaç Asker Ailesi yardımından kimler yararlanabilir?

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.

Askerin yakınları başvuru yapabilir mi?

Askerin öncelikle varsa eşi, yoksa sırasıyla anne ile babası başvuruda bulunabilir. Askerin, kardeşi, büyük anne ve büyük babası, diğer yakınları başvuruda bulunamaz. 

SGK'lı çalışan ya da emekliler başvuru yapabilir mi?

SGK'lı çalışan ya de emekli aylığı geliri olanlar bu yardım programından yararlanamazlar. 

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı alan kişi Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir mi?

Vakıf Mütevelli Heyeti'nin uygun görmesi halinde Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.

2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı alıyorum. Bu yardım programından faydalanabilir miyim?

2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabilmektedir.

Engelli yakınıma baktığım için evde bakım aylığı alıyorum. Bu yardım programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Evde bakım aylığı alan kişiler bu yardım programından faydalanamaz. 

Muhtaç Asker Ailesi Yardımına başvuru yapabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuran kişinin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı. Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardım ödemesi ne kadardır?

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamında ne kadar süre ödeme alabilirim?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on iki ay sürmektedir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamında geriye dönük ödeme alabilir mi?

Muhtaç Asker Ailesi yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir. İade edilen ödemelerle ilgili geriye yönelik ödeme alınamamaktadır.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamında başvuru yaptım dosyam sonuçlanmadı ne yapabilirim?

Başvurunun sonuçlanabilmesi için kişinin askerlik durumuna ilişkin belgenin Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla sisteme işlenmesi gerektiğinden, ilgili durum bilgisinin güncellenebilmesi zaman alabilmektedir. Başvuru sahibi ilerleyen zamanlarda tekrar arayarak yardım durumuna ilişkin bilgi edinebilir.


Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımına kimler müracaat edebilir?

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programına başvuru, Muhtaç Asker Ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir?

Müracaatlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 200 TL tutarında düzenli nakdi ödeme yapılır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından kimler faydalanabilir?

Bu yardımdan kişi üzerinde sosyal güvence olmama durumunda, babası askerlik vazifesini yerine getirmekte olan, 18 yaşını doldurmamış, bekâr olan, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) yararlanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmayan, diğer kurumlardan asker yardımı adı altında yardım almayan, fayda sahibi kapsamında 2022 aylığı almayan ve muhtaçlık durumuna göre mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişiler faydalanabilmektedir.

Hanede birden fazla çocuk olması durumunda diğer çocuklar için de bu yardım programından faydalanabilir miyim?

Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.

Hanede sosyal güvence olması halinde Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanabilir miyim?

Hanede sosyal güvence olması bu yardımı almaya engel teşkil etmemektedir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımından faydalanmıyorum. Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından da yararlanabilir miyim?

Hayır, Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanmayan kişiler bu yardımdan yararlanamazlar.

Babası askerde ve kendisi evli olan çocuklar Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından yararlanabilir mi?

Hayır, evli olan çocuklar bu yardım programından faydalanamazlar.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamında anne veya babanın hak sahibi olması durumunda, asker çocuğu programına başvuru yapılabilir mi?

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamındaki askerin anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı kapsamında itirazlar hangi kuruma yapılmaktadır?

İkametinizin bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına itirazlar iletebilir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından yararlanan bir kişi öksüz yetim yardımından faydalanabilir mi?

Hayır, yararlanamazlar.